{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

HOEVEEL KOST UW KMO ADVIESRAAD?
 

De all-in kostprijs bedraagt € 12 050 (UNIZO leden).
Dankzij de subsidie KMO-portefeuille bedraagt de werkelijke prijs op jaarbasis 4 217,5 EUR voor kleine ondernemingen en € 4 820 EUR voor middelgrote ondernemingen.

 

U ontvangt
 

 • Volledige begeleiding door de provinciale adviseur, onder andere een zorgvuldige selectie van de geschikte adviseurs. 
 • Gespreid over twee jaren : acht adviesraden telkens met 3 adviseurs-experten
 • Volledige administratieve opvolging door Unizo 
  Unizo regelt de contracten met uw adviseurs-experten, zorgt voor de administratie en de betalingen van deze adviseurs-experten.
   
U betaalt

Een overeenkomst wordt telkens afgesloten voor de periode van twee jaar. 
Voor alle geleverde diensten voorafgaand aan de oprichting van de Adviesraad evenals voor alle bijstand van de Provinciale Adviseuren de Externe Adviseurs is betaalt u voor de periode van twee jaar een totale vergoeding van
12 050 EUR indien u lid bent van UNIZO. Niet leden betalen 12 850 EUR.
 

Subsidie KMO Portefeuille

Belangrijk! U kan hiervoor beroep doen op de KMO Portefeuille (Vlaamse overheid) met een subsidie van 30% voor kleine ondernemingen en van 20% voor middelgrote ondernemingen.  

 

Kleine onderneming (K.O.)

 • minder dan 50 voltijdse werknemers
 • een jaaromzet van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro
 • Maximale subsidie van 7 500 EUR 
 • Subsidie op investeringen tot 25 000 EUR (25 000 x 30% = 7 500)
   

Middelgrote onderneming (M.O.)

 • minder dan 250 voltijdse werknemers
 • een jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro
 • Maximale subsidie van 7 500 EUR 
 • Subsidie op investeringen tot 37 500 EUR (37 500 x 20% = 7 500)


Meer info : http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers

 

De KMO Adviesraad maakt deel uit van de NV KMONET en is een -door de Vlaamse overheid- geregistreerde adviesverlener voor advies. Dus u kan via KMO Adviesraad de KMO-Portefeuille gebruiken. Erkenningsnummer KMONET advies: DV.A215552.

Ondernemers uit Brussel kunnen geen beroep doen op de KMO-portefeuille, maar kunnen wel de premie aanvragen via www.economie-werk.brussels


IS EEN KMO-ADVIESRAAD IETS VOOR MIJN BEDRIJF ?
Contacteer me om dit samen te bekijken.

Een initiatief van

UNIZO vzw

Partners in KMO-advies