TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEKSinds de lancering van de KMO-Adviesraad werden al meer dan 300 adviesraden opgericht en hebben honderden adviseurs zich kandidaat gesteld om hun kennis en netwerk te delen met gebruikers. Naar aanleiding van de kaap van 300 stelde UNIZO zich de vraag hoe de dienstverlening verder verbeterd kan worden. Dit gaf de aanleiding tot een tevredenheidsstudie bij huidige en voormalige gebruikers van de KMO-Adviesraad.

 

Twee onderzoeksvragen stonden centraal: zijn (ex-)gebruikers tevreden over de formule en in welke (en opzicht) betekent de oprichting van KMO-Adviesraad een meerwaarde voor de zelfstandige ondernemer en zijn of haar onderneming? In een eerste fase werd een pilootstudie uitgevoerd. Door middel van vier interviews met een diverse groep van bedrijfsleiders werd in kaart gebracht welke tevredenheidsaspecten en welke dimensies van toegevoegde waarde belangrijk zijn voor de gebruikers. De interviews dienden als inspiratiebron voor een online enquête die tussen mei en juli 2019 werd afgenomen bij 26 ondernemingen (waarvan er 4 geen actieve adviesraad meer hebben). Deze enquête vormde de tweede fase van de studie.

 

Uit de resultaten komen heel wat interessante inzichten naar voren. Zo blijkt dat de belangrijkste redenen om een KMO-Adviesraad op te richten, te maken hebben met het bepalen van de algemene strategie of strategische oriëntatie, het bespreken van groei- of expansieopportuniteiten en het installeren van een klankbord voor de ondernemer als persoon. Met een Net Promotor Score van +54 op de vraag ‘in welke mate zou u de UNIZO KMO-Adviesraad aanraden aan andere ondernemingen’, zijn (ex-)gebruikers zeer tevreden over het product. In verband met de toegevoegde waarde is het moeilijk om een causaal verband te leggen tussen de oprichting van een KMO-Adviesraad en financiële prestaties. Ondernemers geven zelf aan dat de meerwaarde van de adviesraad voor een deel afhankelijk is van henzelf en de mate waarin zij tijd kunnen maken voor een goede voorbereiding en de bereidheid om iets te doen met adviezen.

 

De deelnemers aan de enquête zijn actief in diverse sectoren en hebben allen personeel in dienst (van minder dan 5 tot meer dan 20 werknemers). Het overgrote merendeel (81%) beschouwt zichzelf als een familiebedrijf.

 

In onze volgende NIeuwsbrieven gaan we telkens dieper in op onderdelen van de enquete