'PROFESSIONEEL BESTUUR' : Product in de kijker“Matthieu heeft besloten om het familiebedrijf niet verder te zetten en wil  zijn aandeel verkopen zonder ruzie te maken in de familie, hij weet alleen niet goed hoe hij dat moet aanpakken.”


Mensen evolueren en maken soms andere levenskeuzes waardoor zij uit elkaar groeien en een nieuwe dynamiek in het bedrijf ontwikkeld wordt.  Die keuzes hebben ingrijpende gevolgen voor het bedrijf.  Wanneer emoties de communicatie bijzonder moeilijk maken of wanneer diplomatie erg belangrijk is, kan een vertrouwenspersoon die buiten het bedrijf staat wonderen doen. Hoe meer kennis en ervaring deze vertrouwenspersoon heeft, hoe beter de oplossing.


“Linde heeft ernstige vragen bij de koers en visie van het bedrijf waar ze minderheidsaandeelhouder en gewaardeerd kaderlid van is, maar krijgt geen gehoor.”


Botsende visies en spanningen tussen de hoofdrolspelers in een bedrijf belemmeren de optimale werking en zorgen voor onrust bij het personeel. Deze groeipijnen kunnen enkel vermeden worden door communicatie tussen aandeelhouders, bestuur en management.  Het is cruciaal om hun belangen te aligneren, en de zeggenschap van de diverse partijen helder te definiëren. 


“Als aandeelhouder en CEO weet Jeroen eigenlijk niet precies waar de grenzen van zijn verantwoordelijkheden liggen, alles lijkt op zijn schouders terecht te komen en dat knaagt.”


De juiste structuur, duidelijke afspraken en een heldere toekomstvisie zetten de neuzen in dezelfde richting en verzekeren de continuïteit in de onderneming. Een helder organigram met duidelijke afbakening van taken en bevoegdheden binnen het bedrijf helpen hierbij.  Op die manier kan elke partij zich met een gerust hart concentreren op zijn kerntaken.  


“In zijn vakgebied is Marc een ongelooflijke expert en hij werkt zo hard dat er geen tijd meer is om dat businessplan verder uit te werken, waardoor hij een financiering bij de bank dreigt mis te lopen.”


Bovendien zorgen een professioneel bestuur en betere governance voor meer geloofwaardigheid en een positieve uitstraling bij klanten, leveranciers en financiers.  Een professionele waardering van de onderneming geeft een helder beeld van waar de toekomst verder uitgewerkt kan worden.


“Hoewel gevorderde leeftijd en gezondheidsproblemen hem de dagelijkse leiding van zijn bedrijf onmogelijk maken, wil Robert niet loslaten en dat frustreert zijn zoon die al jaren klaar is om op te volgen.”


Familiebedrijven groeien uit tot straffe ondernemingen met veel potentieel. Maar grotere bedrijven hebben grotere problemen en wat in het begin nog gezellig onder elkaar kon worden geregeld, heeft nu meer nood aan structuur en discipline.  Ook de opvolging of overdracht van het bedrijf vraagt om de juiste voorbereiding, afspraken en aanpak. De allesomvattende aandeelhoudersovereenkomst of het familiecharter zijn daarbij sterke hulpmiddelen.

                                                                                  *****************************

Talrijke kleine en grote (familiale) KMO’s konden de voorbije jaren reeds beroep doen op de expertise van Deminor voor:

 
• Advies en implementatie van professioneel bestuur, afbakening van de taken 
   binnen het bedrijf.
• Bemiddeling bij conflicten tussen aandeelhouders, management en bestuur.
• Voorbereiding en begeleiding van (familiale) opvolging.
• Waardebepaling van de onderneming of van een participatie.
• Opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst of familiecharter.
• Financiële analyse en opmaak van een businessplan.

Een betere corporate governance installeren doet Deminor door een beeld te maken van de huidige structuur van het bedrijf en aan te geven welke elementen kunnen bijdragen tot een efficiënter bestuur dat is aangepast aan de grootte van de onderneming.  Een duidelijke bevoegdheidsverdeling opstellen tussen de verschillende organen, werkingsreglementen van de verschillende organen voorzien, takenpakket van de functionarissen omschrijven, regels rond vergoedingen voorstellen, bijstand bij de formaliteiten en praktische vragen rond aandeelhoudersvergaderingen en bestuursvergaderingen, zijn allemaal elementen die bijdragen aan beter bestuur. Dit alles aangepast aan de noden van het bedrijf in kwestie.

Deminor gaat daarbij altijd eerst rond de tafel zitten om te bekijken waar het bedrijf nood aan heeft en waarin Deminor kan helpen. Een goede identificatie van de werkpunten zorgt voor bijstand met meerwaarde.

Deminor treedt op als expertisepartner van Unizo en  werkt steeds op strikt vertrouwelijke basis en kiest resoluut voor een constructieve aanpak met de nadruk op dialoog en het aligneren van ieders belangen. Het streven naar duurzame oplossingen en continuïteit van de onderneming maken dat Deminor steeds werkt met een multidisciplinair team van financiële en juridische professionals, met expertise in corporate governance.

 

Bekijk hier onze brochure en vraag een vergadering met onze experten.