Ondernemen tijdens en na corona.

Ondernemen tijdens en na corona.

Samen met de ernstige gezondheids- en humanitaire crisis als gevolg van de coronaviruspandemie worden ondernemers geconfronteerd met enorme zakelijke uitdagingen: de sterke daling van de vraag van klanten, aangepaste regelgeving, onderbrekingen in de toeleveringsketen, werkloosheid, economische recessie en toegenomen onzekerheid. En net als de gezondheids- en humanitaire aspecten van de crisis heeft het bedrijfsleven behoefte aan manieren om zich te herstellen. Ad-hoc reacties zullen niet werken; organisaties moeten nu de basis leggen voor hun herstel.

Om u te ondersteunen bij het herstel stelden we aan enkele experten, actief binnen diverse KMO-adviesraden, vragen over ondernemen tijdens en na de crisisperiode.

Een eerste ,heel praktisch, advies van Jean-Baptist Cooreman (Deminor) is om vergaderingen die moeten plaatsvinden in deze periode (raad van bestuur, aandeelhoudersvergadering, afsluiting jaarrekening,…), zeker niet uit te stellen. Ondernemers kunnen de digitale en wettelijke mogelijkheden die bestaan gebruiken om al deze vergaderingen te laten plaatsvinden zodat dit geen issue wordt na de lockdown.

Voor Bruno Put (Noomi-consulting) is focus op cash levensnoodzakelijk. Cash om aan de verplichtingen te voldoen, cash om de lopende kosten te dekken, cash om desgevallend extra kosten op te vangen. Bruno Put: “Hierin zitten twee bewegingen en processen, met name het planmatig opvoeren van de beschikbare cash enerzijds, het rigoureus beperken en optimaliseren van de uitgaven anderzijds. Wat u vandaag kan besparen, kan u morgen of overmorgen misschien opnieuw besteden aan investeringen, marketing en reclame.”

Aanvullend geeft Jean-Baptist Cooreman (Deminor) het advies om een risicoanalyse uit te voeren en een berekening te maken van de impact van de crisis op de cashflow. Hierbij uitgaande van een basis scenario, een worst-case scenario en een best-case scenario. Dat laat de onderneming toe maatregelen te nemen en haar financiële positie te plannen en optimaliseren.

Zo een risicoanalyse en cashflow planning zal besprekingen en onderhandelingen over bijvoorbeeld vervroegde betalingen vanwege klanten, extra betalingstermijnen aan leveranciers of uitstel van aflossingen bij banken ten goede komen. Jean-Baptists Cooreman: “partners (en banken)  moeten vooral vertrouwen voelen in de competentie van een ondernemer om de crisis kordaat en professioneel aan te pakken.”

Voor Bruno Put is het ook belangrijk om de lopende kosten te reduceren en te organiseren. Bruno Put: “Ga daar vooral niet te voorzichtig of te zacht aan het werk. Reduceer tot het strikt noodzakelijke. Op die manier wordt een basis gelegd voor een “lean and mean” organisatie waar geen grammetje vet aanzit en die met een behoorlijke kapitaalstructuur en cashflow nieuwe groei aankan.

Hij geeft aan ondernemers ook het advies om niet bang te zijn om desgevallend ook (tijdelijk en/of gedeeltelijk) het kapitaal van de onderneming open te stellen voor andere stakeholders, en zelfs, waarom niet, voor de eigen medewerkers. Hun motivatie op lange termijn zal er ook voor kunnen zorgen dat er nadien niet om de haverklap naar nieuwe mensen op zoek moet worden gegaan. Maar dat er integendeel op de ervaring en inzet van de medewerkers kan worden gerekend.

En wat na corona? Wat zijn de tips om te ondernemen in crisistijd (en recessie)?

Voor Bruno Put werden alle bestaande denkpatronen, logistieke stromen, routines, omgangsvormen en  consumentengewoonten, bij de uitbraak van corona en de invoering van de lockdown maatregelen op een hoopje in de hoek geveegd. En zo een situatie vergt een nieuw denken, een nieuwe invalshoek en nieuwe oplossingen.

Bruno Put: “het grote gevaar daarbij is, dat de meesten van ons niet getraind zijn in het buiten de lijntjes denken, in het “out-of-the-box” denken omdat we nu eenmaal mensen zijn die zich comfortabel voelen bij bestaande gewoontes en routines, bij onze denkgewoontes en soms zelfs niet anders kunnen dan dit op de gewoonlijke manier te blijven doen”.

Hij adviseert dan ook aan ondernemers om samen met andere mensen, uit verschillende generaties en met verschillende achtergronden, na te denken over hoe het anders kan. En vooral goedkoper en efficiënter. Dit alles vergt een zeer grondig inzicht de echte kosten en opbrengsten van een onderneming. Maar er is ook heel duidelijk zicht nodig op de echte kerncompetenties en unieke knowhow.

Bruno Put: “De actie moet snel zijn, de actie moet indringend zijn – doordringen tot de essentie van wat moet zijn en wat leuk is (in elke betekenis van het woord): hier helpen geen halve maatregelen of te kleine voorzichtige stapjes.

En ook hier is het advies om niet niet persé allemaal alleen te willen doen. Betrek niet alleen externe adviseurs maar ook uw eigen omgeving en medewerkers in wat niets anders is dan een zwaar veranderingsproces.

 

Auteurs

Bruno Put en Jean-Baptist Cooreman (Deminor). Beiden adviseur bij diverse KMO-adviesraden en bij UNIZO Expert@Board.