{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

VOORDELEN VOOR U ALS ADVISEUR-EXPERT

 

1. Netwerking

U bouwt een waardevol netwerk op. U leert niet alleen ondernemers kennen maar ook uw collega adviseurs-experts. Er zetelen drie experts in een KMO Adviesraad. Bent u in enkele adviesraden actief, dan hebt u snel een uitgebreid netwerk.

 

2. Uitbreiding van uw eigen kennis

U stelt uw eigen knowhow ter beschikking, maar u doet zelf ook veel kennis en ervaring op van uw andere collega’s en de ondernemer. Bovendien staat het mooi op uw CV als u zetelt in één of meerdere KMO Adviesraden.

 

3. Bedrijfservaring

U biedt uw huidige werkgever heel wat meer bedrijfservaring. Ook hij wordt hier alleen maar beter van. Informeer dus uw werkgever over uw initiatief.

 

4. Uw vergoeding

Elke KMO Adviesraad komt vier keer per jaar bij elkaar. U krijgt een vergoeding van 300 EUR per bijeenkomst (excl BTW). U faktureert 1 200 EUR (excl BTW) na vier adviesraden. U kunt zich ook kandidaat stellen voor meerdere KMO Adviesraden. UNIZO betaalt alle vergoedingen uit. De ondernemer die een KMO Adviesraad opricht, betaalt hiervoor aan UNIZO een forfait, waar o.m. de vergoedingen voor de adviseurs-experts in verrekend zijn.

Een initiatief van

UNIZO vzw

Partners in KMO-advies