{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

 

HOE WERKT EEN KMO ADVIESRAAD IN DE PRAKTIJK?

Eenmaal de adviseurs-experts zijn gekend, kan de KMO Adviesraad opstarten. De eerste keer wordt ze voorgezeten door de UNIZO Provinciaal Coördinator voor de Adviesraden. Hij schetst het verloop van de KMO Adviesraad en de ondernemer geeft daarbij inzicht in zijn bedrijf. Elke vergadering wordt er een agenda opgesteld.

De ondernemer geeft hierbij heel wat informatie. Dit blijft natuurlijk tussen de leden van de adviesraad, zoals contractueel bepaald. Vanaf de tweede bijeenkomst leidt de ondernemer zelf de vergadering.
 

Hoe vaak ?

In principe is er één bijeenkomst per kwartaal. Dus vier maal per jaar. Na twee jaar stopt de samenwerking. In overleg met UNIZO wordt besproken of de KMO Adviesraad eventueel verder gaat en met welk soort expertise. Zo kan het zijn dat de ondernemer na twee jaar andere expertises nodig heeft.

Ofwel wordt de KMO Adviesraad vernieuwd en terug opgestart, ofwel stopt hij. Het kan ook zijn dat het betrokken bedrijf verder wil werken met een Raad van Bestuur.

Indien er zich problemen voordoen in die twee jaar, kan de ondernemer of de adviseur–expert UNIZO contacteren. De UNIZO Provinciaal Coördinator volgt dit dan verder op en werkt een voorstel tot oplossing uit.

 

Praktijkgericht

De inhoud van een adviesraad is heel praktijkgericht. U wordt geconfronteerd met concrete bedrijfssituaties en reële problemen. Naargelang de problematiek geeft u uw visie. Maar het is geen eenrichtingsverkeer. Elke expert geeft zijn oordeel. En altijd wordt getracht om tot een gemeenschappelijke visie te komen. Het staat de ondernemer dan vrij om deze al dan niet toe te passen. Het gaat hier om een advies, niet om een beslissing van de Raad van Bestuur.

 

Problemen oplossen

Vragen en problemen betekenen niet dat het slecht gaat met de onderneming. Het kan zijn dat het bedrijf groeiproblemen kent en hierbij de bedrijfsstructuur wat achterop blijft. Of door de groei is het aantal werknemers zo toegenomen dat de ondernemer op zoek is naar een aangepast personeelsbeleid. Of een KMO zit met een opvolgingsproblematiek en de ondernemer had graag hier wat begeleiding rond.
Het is zeker niet de bedoeling dat een adviseur–expert de vaste raadgever wordt van de ondernemer. Het kan perfect zijn dat na het advies in de KMO Adviesraad de ondernemer een beroepsconsultant moet aanspreken om het geheel verder uit te werken.

Een initiatief van

UNIZO vzw

Partners in KMO-advies